Lưỡi Dao Máy Thái Rau

Các loại lưỡi dao Máy thái rau

  • Dao Thái hạt lựu: 6/8/10/12/15/20/25mm
  • Dao Thái sợi: 2/3/4/5/6/7/8mm
  • Dao Thái lát: 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm
Danh mục: